Home‎ > ‎

Hot news/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ โรงเรียนเครือข่าย EIS ประเทศไทย ส่งนักเรียน/ ครู และนักเรียนเข้าร่วม ASEAN YOUTH CAMP MALAYSIA; 25th-29th July, 2019 (Click)

MALAYSIA

JULY 25TH - 29TH, 2019

ASEAN YOUTH CAMP MALAYSIA, 25th-29th July, 2019

posted Apr 17, 2019, 5:23 AM by Surapong Ngamsom   [ updated Apr 17, 2019, 5:29 AM ]

ขอเชิญ โรงเรียนเครือข่าย EIS ประเทศไทย ส่งนักเรียน/ ครู และนักเรียนเข้าร่วม ASEAN YOUTH CAMP MALAYSIA; 25th-29th July, 2019 (Click)

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลือนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards

posted Dec 26, 2016, 6:49 PM by patthama janparpai   [ updated Dec 28, 2016, 4:01 PM by Surapong Ngamsom ]

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0... คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)

ตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลือนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards  ได้ที่นี้  ( Cilck )

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลือนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards

posted Dec 15, 2016, 5:00 PM by patthama janparpai   [ updated Dec 28, 2016, 4:04 PM by Surapong Ngamsom ]

สมาคม eis แห่งประเทศไทยจึงมีโครงการประชุมสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ดาวน์โหลดหนังสือเข้าร่วมประชุมได้เอกสารแนบด้านล่างนี้
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0... คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)

thailand 4.0


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาครู/ผู้บริหารแกนนำด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

posted Aug 10, 2015, 1:08 AM by patthama janparpai   [ updated Aug 10, 2015, 1:12 AM ]

ผ่านรูปแบบ EIS:Train -The-Trainers on Pedagogy Approach  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังแนบ 

ECLIP2

posted Jun 8, 2015, 3:11 PM by Surapong Ngamsom   [ updated Jun 8, 2015, 3:15 PM ]

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเพิ่มเติมกับม.บูรพาร่วมสพฐ. EClip2 ที่กรุงเทพฯ (๑๓-๑๔ มิย.๕๘ สตรีวิทยาพุทธมณฑล (สว๓)) และที่ภาคอีสานและเหนือ(จะกำหนดวันอบรมเร็วๆนี้ด่วนที่สุด) คลิกลิงค์ที่ :-http://www.e-clip.in.th/

โครงการขยายผลEIS-E-Clip ระยะที่ 2

posted Jan 23, 2015, 2:56 AM by Surapong Ngamsom   [ updated Jan 23, 2015, 2:58 AM ]

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบEIS ร่วมกับสพฐ และ ม.บูรพา 
ตามโครงการขยายผลEIS-E-Clip ระยะที่ ๒ สมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารดังลิงค์  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมลงลิงค์ต่อไปนี้ 

ศูนย์ภาคเหนือประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Clip

posted Jan 21, 2015, 6:21 AM by patthama janparpai

ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน EIS: English for Integrated Studies ซึ่งได้จัดให้มีการพัฒนาครูประจำการด้วยกระบวนการฝึกอบรมไปแล้วนั้น สมาคม EIS แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ช่วยติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E- CLIP เพื่อให้การติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนดำรงราษฏรสงเคราะห์

1-8 of 8