โครงการขยายผลEIS-E-Clip ระยะที่ 2

posted Jan 23, 2015, 2:56 AM by Surapong Ngamsom   [ updated Jan 23, 2015, 2:58 AM ]
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบEIS ร่วมกับสพฐ และ ม.บูรพา 
ตามโครงการขยายผลEIS-E-Clip ระยะที่ ๒ สมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารดังลิงค์  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมลงลิงค์ต่อไปนี้ 
Comments