ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาครู/ผู้บริหารแกนนำด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

posted Aug 10, 2015, 1:08 AM by patthama janparpai   [ updated Aug 10, 2015, 1:12 AM ]
ผ่านรูปแบบ EIS:Train -The-Trainers on Pedagogy Approach  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังแนบ 
Comments