เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการขับเคลือนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards

posted Dec 15, 2016, 5:00 PM by patthama janparpai   [ updated Dec 28, 2016, 4:04 PM by Surapong Ngamsom ]
สมาคม eis แห่งประเทศไทยจึงมีโครงการประชุมสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand 4.0 EIS Thailand Moving Forwards ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ดาวน์โหลดหนังสือเข้าร่วมประชุมได้เอกสารแนบด้านล่างนี้
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0... คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)

thailand 4.0


Comments