ลงทะเบียนอบรมฟรีคอร์สออนไลน์ เปิด รุ่นแรก 24 พฤษภาคม 2562 "พัฒนาศิลปการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนผสมผสาน (EIS)ในห้องเรียนดิจิทัลในระหว่างการปฏิบัติงาน" ( Develop EIS Pedagogy on the Job in DPT Classrom)

posted Jun 9, 2019, 2:41 PM by Surapong Ngamsom   [ updated Jun 10, 2019, 3:55 AM ]
***ด่วนที่สุด**** ปิดระบบลงทะเบียนห้องเรียนนี้แล้วเมื่อวันที่ 5 มิย.นี้ครับ
ลงทะเบียนอบรมฟรีคอร์สออนไลน์ "พัฒนาศิลปการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนผสมผสาน (EIS)ในห้องเรียนดิจิทัลในระหว่างการปฏิบัติงาน" ( Develop EIS Pedagogy on the Job in DPT Classrom) เริ่มรุ่นแรก 24 พฤษภาคม 2562 คลิกฟอร์มลงทะเบียนข้างล่างนี้
*** ผลลัพธ์ที่ได้ยกระดับสมรรถนะผู้อบรมด้านการใช้ดิจิทัลและภาษาอังกฤษในการสอน/ทำงานและส่งผลให้ผู้เรียน O-Net สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 7% ภายใน1ปีการศึกษา***

DEIS-DPT CLASSROOM FREE ONLINE REGISTRATION


DEIS-DPT CLASSROOM FREE ONLINE REGISTRATION ‎(RESPONSES)‎


Comments