Recent site activity

Oct 17, 2019, 11:02 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Oct 17, 2019, 10:58 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Oct 17, 2019, 10:56 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:55 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:49 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:40 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:09 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:09 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 3:06 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 30, 2019, 12:25 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 29, 2019, 7:03 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Sep 29, 2019, 5:02 PM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 23, 2019, 3:08 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 22, 2019, 2:51 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 22, 2019, 2:39 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 22, 2019, 2:36 AM Surapong Ngamsom edited Free On line Group 4: รูปแบบพัฒนาครู/นักบริหาร/ศึกษานิเทศ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนดิจิทัล ของ สถานศึกษา/สถาบัน/Home School ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Jul 22, 2019, 2:28 AM Surapong Ngamsom created สมาคมEIS แห่งประเทศไทย นำรูปแบบพัฒนาครู/นักบริหาร/ศึกษานิเทศ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนดิจิทัล ของ สถานศึกษา/สถาบัน/Home School ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ. นครพนม
Jul 22, 2019, 2:25 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 22, 2019, 2:04 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 6:47 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 2:25 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 2:21 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 2:19 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 2:16 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org
Jul 11, 2019, 2:10 AM Surapong Ngamsom edited Home / Website: www.eisth.org

older | newer