Home

  เรียนครูผู้สนใจทุกท่านครับ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสอนด้วยรูปแบบEIS (English for Integrated Studies) ทั้ง ๓ หลักสูตร ได้รับการรับรองแล้วจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว ดังรายการหลักสูตรข้างล่างนี้ครับ  โปรดกรุณาลงทะเบียนฟรีกับ สพฐ. ด่วน! (ตามวันเวลาที่สพฐ. กำหนดครับ เร็วนี้ครับ!) :-  คลิกลงทะเบียนที่ สำนักพัฒนาครูฯ สพฐ. สำหรับตารางวันเวลาการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกที่ ตารางอบรม ด้วยครับ)
1. การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการการเรียนรู้ในระหว่างปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS) รหัสหลักสูตร 60991468   จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล (ทุกระดับการศึกษา ทั่วประเทศ)
2. การพัฒนาครูไทยสู่ครูมืออาชีพของอาเซียนด้วยนวัตกรรมสองภาษาพอเพียงพื้นฐาน (Professional of Sufficiency English for Integrated Studies: PEIS) รหัสหลักสูตร 60000039 จบหลักสูตร ภายใน ๒ เดือน  ผู้สอนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ ICT และพัฒนาการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีขึ้น (สำหรับระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น)
3. การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาพอเพียง Sufficient English for Integrated Studies: SEIS) รหัสหลักสูตร60991460   จบหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และใช้ICT เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นได้ดีขึ้น (สำหรับระดับอนุบาลและประถมศึกษา)
สนใจลงทะเบียนผ่านทางสำนักพัฒนาครู สพฐ ด่วน แต่ละรุ่นต้องลงทะเบียนก่อนอย่างน้อย 15 วัน ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองจาก สพฐ.ครับ
 
กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS
ทุกท่านที่เคยลงทะเบียนจองการอบรม DEIS, PEIS, SEIS ไว้กับสมาคมEIS ประเทศไทย กรุณาลงทะเบียนกับสพฐ.ด่วนครับ

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »