Home

เรียนครูผู้สนใจทุกท่านครับ
 1. สำหรับครูที่ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมใน 3 หลักสูตรข้างล่างนี้แล้ว 
     กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีสมาคม EIS แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขา แกลง  เลขที่บัญชี 224-0-32462-7 
     เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ถูกต้องพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อรับใบสำคัญรับเงิน
     ผ่านระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ ก่อนวันเข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๒ วัน หรือถือเงินสดมาลงทะเบียนหน้างานครับ 
    ** สำหรับหลักสูตร SEIS ต้องลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้นครับ

แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรับใบสำคัญรับเงินอัตโนมัติ
** โปรดกรอก Email ของท่านให้ถูกต้องเนื่องจากใบสำคัญรับเงินจะส่งเข้า Email ของท่านอัตโนมัติ 
ถ้าท่านไม่ได้รับเอกสารใดๆผ่านทาง Email โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่


2.  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสอนด้วยรูปแบบEIS (English for Integrated Studies) ทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับการรับรองแล้ว
     จากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว ดังรายการหลักสูตรข้างล่างนี้ครับ  โปรดกรุณา ลงทะเบียนฟรีกับ สพฐ. ด่วน!   
     คลิกลงทะเบียนที่ สำนักพัฒนาครูฯ สพฐ. สำหรับตารางวันเวลาการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรมีการ
     เปลี่ยนแปลงโดยคลิกที่ ตารางอบรม ด้วยครับ)

 
 1.หลักสูตร DEIS: การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการ
    การเรียนรู้ในระหว่า
ปฏิบัติงาน Teachers Development with DPT & EIS Pedagogy
    Training though OJL Monitoring:
 DEIS)

    รหัสหลักสูตร 60991468   จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษา
    อังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้
    ได้อย่างเห็นผล (ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ)
   

     2.หลักสูตร PEIS
การพัฒนาครูไทยสู่ครูมืออาชีพของอาเซียนด้วยนวัตกรรมสองภาษา     พอเพียงพื้นฐาน(Professional of Sufficiency English for Integrated Studies: PEIS)
 
    รหัสหลักสูตร 60000039 จบหลักสูตร
 ภายใน ๒ เดือน  ผู้สอนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
    การใช้ ICT และพัฒนาการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีขึ้น (สำหรับระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น)
   
      3.
 หลักสูตร SEIS: การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย      สู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาพอเพียง (Sufficient English for Integrated Studies: SEIS
     
      รหัสหลักสูตร60991460
  จบหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการจัด
      การเรียนการสอน และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นได้ดีขึ้น (สำหรับระดับอนุบาลและ ประถมศึกษา)


 ** สนใจลงทะเบียนผ่านทางสำนักพัฒนาครู สพฐ ด่วน แต่ละรุ่นต้องลงทะเบียนก่อนอย่างน้อย 15 วัน ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองจาก สพฐ.ครับ
 
กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS
ทุกท่านที่เคยลงทะเบียนจองการอบรม DEIS, PEIS, SEIS ไว้กับสมาคมEIS ประเทศไทย กรุณาลงทะเบียนกับสพฐ.ด่วนครับ

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »