Home

  เรียนผู้สนใจทุกท่านครับ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสอนด้วยรูปแบบEIS ทั้ง ๓ หลักสูตร ได้รับการรับรองแล้วจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วดังนี้ ลงทะเบียนฟรีกับ สพฐ.:- แจ้งความจำนงค์เข้ารับการอบรมด่วน ก่อนวันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๐ คลิกที่ bit.ly/eis-obec-train2017(รายละเอียด สามารถคลิกดูตามหลักสูตรในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือข้างล่างนี้ สำหรับตารางวันเวลาการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกที่ ตารางอบรม ด้วยครับ)
1. การพัฒนาครูด้วยศิลปการสอนEISในห้องเรียนดิจิทัล (DPT)โดยการการเรียนรู้ในระหว่างปฏิบัติงานTeachers Development with DPT & EIS Pedagogy Training though OJL Monitoring: DEIS)    จบหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน ทั้งครูและผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ Digital ICT บน Planet และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผล (ทุกระดับการศึกษา ทั่วประเทศ)
2. การพัฒนาครูไทยสู่ครูมืออาชีพของอาเซียนด้วยนวัตกรรมสองภาษาพอเพียงพื้นฐาน (Professional of Sufficiency English for Integrated Studies: PEIS)  จบหลักสูตร ภายใน ๒ เดือน  ผู้สอนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ ICT และพัฒนาการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีขึ้น (สำหรับระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น)
3. การพัฒนาครูเพื่อยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยสู่สากลด้วยนวัตกรรมบูรณาการสองภาษาพอเพียง Sufficient English for Integrated Studies: SEIS)    จบหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และใช้ICT เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นได้ดีขึ้น (สำหรับระดับอนุบาลและประถมศึกษา)
สนใจเตรียมลงทะเบียนผ่านทางสำนักพัฒนาครู สพฐ เร็วๆนี้ ด่วนครับ
 

ใบแจ้งความจำนงค์สมัครเข้าอบรมตามหลักสูตรพัฒนาครูร่วมกับสพฐ. ‎(ปรับปรุงล่าสุด 20170409_1400)‎

กรอบแนวคิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร DEIS

EIS PresentationDevelop your challenged teaching through New Digital Planet Technology(DPT)System with adaptive Google Classroom, let's register here:http://germany.appsevents.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paid_event

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคThailand 4.0...at Nan between 5-6 January,2017
(   Register: Click) คลิกได้ที่นี่ (bit.ly/eis-thailand-4)
Develop teaching technique with CL Model

ตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ของ กศน ทางไกล

ผลลัพธ์และกระบวนการฝึกอบรมด้วยรูปแบบEIS&DPT Pedagogy through OJL

Vocational institutes @ North Aggri and East-Northern zone 4,  
Core Vocational Teachers OVEC in 9 Colleges
กศน.พะเยา และ เชียงคำวิทยาคม
สสวท
นครศรีธรรมราช
หันคา ชัยนาท
กรุงเทพฯ

ผลการประชุมสัมมนา "EIS Coach" ในเครือข่ายโรงเรียน EIS 5 ภูมิภาค 

More information link at  mreisth facebook

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมEIS&GFE-OJLมี 2 รุ่น รุ่นที่ 2 วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก
(คลิ๊กที่นี่)
กระบวนการการดำเนินการและผลลัพธ์จากการประชุมปฏิบัติการ 
รุ่นที่่๒: ๒๕-๒๖ สิงหาคม (คลิ๊ก)และรุ่นที่ ๓: ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (คลิ๊ก)

Hot News/ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 7. View more »

Evaluation & Photo/ประเมินผลกิจกรรมและรูปภาพ

  • Semi-Training on Learning Transformation with EIS&GFE-OJL Strategy at Borwornmongkol School On August 7-8, 2015          <<<<<< Click  >>>>>
    Posted Aug 10, 2015, 1:57 AM by patthama janparpai
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »