บันทึกการสัมมนา Sharing InNOVATION


บันทึกการสัมมนา Sharing Innovation 2021

vdoการสัมมนา

สามารถเข้าชมกิจกรรมย้อนหลังได้ ที่นี่

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m9xZOt4PnX0wexMjcq6RQK0Deixxs8U

พัฒนาทักษะชีวิต New Normal ด้วย H.O.M.E..mp4
Dr. Kitisak Deepuen Miss Yanee Chuamuangphan.mp4
Disruptive Online DEMI-Strategic Learning Management.mp4
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ Google Workspace.mp4
How to make funny online learning.mp4
Online Teaching Innovations for Active Learning During COVID Pandemic.mp4
LIVEWORKSHEETS and Game in Online Teaching.mp4
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อวิดีทัศน์และ Edpuzzle.mp4
การสอน EIS Science แบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันทางการศึกษา.mp4
การสอนฟิสิกส์โดยใช้สื่อการสอนแบบยืดหยุ่น.mp4