รายชื่อผู้ประสานงาน


 นายสุรพงศ์ งามสม

mreis@eisth.org

ผู้ก่อตั้งสมาคม


นายกสมาคม  รายชื่อผู้ประสานงานภูมิภาค


1. Northern Regional Center

นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์

nongluck.1049@eisth.org

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา


2.Upper Northeast Regional Center

นางมิรันตี เหล่าเกิด

miruntee.mt@eisth.org

โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม

 

3.Lower Northeast Regional Center

นายปราโมทย์ โพธิไสย

pramoteph@eisth.org

โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์

 

4.Central Regional Center

นางสาว ฐิตาพร ธัญญผล

titaporn.1027@eisth.org

โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 

5.Bangkok Center

นายอิทธิภพ ทิมวิภาค

itthipop.1012@eisth.org

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

6.Eastern Regional Center

นางสาวสถาพร บุตรไสย์

sataporn.sb@eisth.org

โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

 

7.Southern Regional Center

นางบานเย็น จันทรวงศ์เกษม

banyen.ja@eisth.org

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา

 

8.Vocational Center

นายคณาธิป ทะจันทร์

kanatip.ovec2@eisth.org

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย